November 2011

Brugnieuws

Bij de Stichting De Chinese Brug verschijnt regelmatig het blad Brugnieuws. Ditmaal is ons gevraagd een stuk te schrijven in het blad over de contacten die wij al van oudsher hebben met De Chinese Brug en onze betrokkenheid bij de zorg aan ouderen zowel in Nederland als in China. Vanzelfspreken ook verschenen in het Chinees.

tweet