Februari 2011

foto_7f

Organisaties binnen welzijn en zorg aan ouderen in de stad Den Haag trekken gezamenlijk op om een betere aansluiting te vinden bij de sterk veranderende stad. 35% van de ouderen in de stad hebben straks een andere culturele achtergrond, en bij de potentiele medewerkers als talent in welzijn en zorg ligt dit nog hoger.

Op 9 februari was dit aanleiding voor een bijeenkomst in de Apollozaal van het minsterie van VWS in een langere reeks van samenkomsten. Als spreker trad op Paul Scheffer, publicist, was onder meer correspondent in Parijs en Warschau en een prominent lid van de Partij van de Arbeid. Als bijzonder hoogleraar bekleedt hij sinds 2003 de Wibautleerstoel voor Grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn zeer interessante en inspirerende inleiding gaf veel stof tot verdere discussie en hielp de deelnemers bij het aanscherpen van organisatieperspectieven. 

tweet