Juni 2011

foto_3

Florence is een zorgorganisatie die werk maakt van cultuursensitiviteit op basis van haar missie en visie en ondernemerschap. Naast dat er al veel is gerealiseerd beseft Florence dat extra gas nodig is, gezien de grootstedelijke en demografische ontwikkelingen. Regio Noord hield onlangs in de Blauwe Zaal van Hotel New York haar beleidsdagen en daarbinnen stond het onderwerp geagendeerd. Vanuit de eigen ervaring en deskudigheid en op basis van eerder ontwikkeld gedachtengoed zijn concrete plannen geformuleerd.

tweet