November 2011

ZonMw_logo

ZonMw stimuleert dat aan diversiteit in onderzoek, beleid en praktijk aandacht wordt besteed. Verschillen in leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, maar ook in culturele achtergrond. De organisatie draagt dat al jarenlang consequent uit. Juist daarom een uitdaging om met ZonMw aan de slag te gaan en te luisteren in een twintigtal gesprekken hoe een nieuwe slag kan worden gemaakt. 

tweet