November 2011

Kwiek-lachen

Kleur bekennen: Een sprankelend aanbod voor een inspirerend vrijwilligersbeleid.
Voor meer zicht op persoonlijke drijfveren en kwaliteiten van uw vrijwilligers en een gerichte input voor de verdere ontwikkeling van uw vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Zeker wanneer zij hun inzet vooruw organisatie verbinden aan persoonlijke kwaliteiten. Soms zal het u echteraan tijd ontbreken hier voldoende aandacht aan te besteden. De inspiratieworkshops ´Kleur bekennen´ van Atelier Kwiek bieden uitkomst. Centraal in de workshops staan de kwaliteiten en passie van uwvrijwilligers en wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden in het vrijwilligerswerkvan uw organisatie. De workshops worden op maat aangeboden bij voorkeur incombinatie met een adviesgesprek om de ´input´ direct handen en voeten tegeven in de organisatie. Zie voor meer informatie www.bureaukwiek.nl

tweet