November 2011

Yvonne_Witter

Veel vraagstukken die in China spelen zijn ook aan de orde aan de overkant van de plas daar. Japan kent ook een sterk vergrijzende samenleving en community based care wordt ook daar gezien als één van de belangrijke oplossingsrichtingen. Yvonne Witter van het Kennis Centrum Wonen en Zorg (KCWZ) schreef daar een interessant stuk over op het blog van het KCWZ. Hier kunt u haar bevindingen lezen.

tweet