December 2011

Libertas

Libertas Leiden sloot op 24 november een twee jaar durend project af met aansprekende resultaten. Méér klanten en méér medewerkers met een andere culturele achtergrond bereikt, nieuwe initiatieven gestart en plannen in de maak om het onderwerp blijvend te borgen. Maar ook een beter begrip wat er nodig is, een betere kijk op de zaak en een hernieuwd blik op de toekomst. Een film, gemaakt door Arnoud Engelkes audiovisuele producties, maakte met beelden de resultaten bijna tastbaar. Projectleider Karen Bos sloot de dag af en kijkt in tevredenheid terug op wat er is bereikt. Ontwikkelingen werden mede geinitieerd vanuit het Deltaplan Inburgering (voorheen VROM) en de leernetwerken Interculturalisatie van ActiZ (nu samen met VGN), zie ook Twitter @iLeernetwerken

tweet