Januari 2012

image13012

Voor Actiz en VGN ontwikkelen we dit jaar, samen met de changekitchen, een masterclass interculturalisatie (mainstreaming) voor managers in de zorg. De deelnemers van de masterclass hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met de sterk veranderende financiele situatie, de veranderende politieke context en de dilemma's van alle dag.

Interculturalisatie, het proces om een moderne cultuursensitieve organisatie te worden is een integraal en strategisch proces. Het heeft van doen met alle facetten van de bedrijfsvoering binnen organisaties. Het heeft directe verbinding met het realiseren van de missie en visie van organisaties, en is daarnaast een vraagstuk van welbegrepen eigenbelang inzake de continuiteit van de bedrijfsvoering, onder andere vanuit het klant- en het medewerkersperspectief. Strategische vraagstukken zijn lijnvraagstukken en vragen om leiderschap en deskundig, competent management.

De toename van de culturele diversiteit vanuit het perspectief van de klant, patiënt, bewoner, vrijwilliger, medewerker, leverancier, etc., maakt dat mainstreaming, het ten volle inzetten van bestaande organisaties en deze toe te rusten om alle vragen te beantwoorden.


tweet