Mei 2011

Markant

In het blad Markant van deze maand een interview met als titel: Gehandicaptenzorg is nog te 'wit'. In het interview komt onder andere Heidi de Bruijn, directeur bij SteinmetzIDe Compaan aan het woord. Zij vertelt over het belangrijke proces om een cultuursensitieve organisatie te worden. Ook worden Helen Flören en Gerard Kersten directeuren bij Dichterbij, Nico Kolenberg, beleidsmedewerker bij diezelfde organisatie en de bestuurder van TanteLouise-Vivensis geinterviewd.

Aanleiding is de uitvoering van het programma Een Intercultureel Fundament van VGN & ActiZ (EIF) dat mede mogelijk wordt gemaakt door de EU en de ministeries VWS, BZK en OCW. Hierin worden op allerlei manieren en niveaus VGN- en ActiZ leden ondersteund om hun organisatiebeleid en interculturele zorg- en dienstverlening gericht te versterken.

Ook vanuit JBA wordt in samenwerking met anderen bijgedragen aan de uitvoering van het programma. De Topclass Interculturalisatie in samenwerking met Change Kitchen en de Leernetwerken Interculturalisatie, met verschillende begeleiders.

In het interview komt Jan Booij aan het woord als adviseur. U kunt het hele interview hier lezen.

Na publicatie van het artikel is door kamerlid Dille van de PVV kamervragen gesteld. Deze vragen zijn beantwoord door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Zie hier!   

tweet