Juni 2012

lRBCx
 
21 juni vond een brede bijeenkomst plaats over de ontwikkelingen van de laatste 12 jaar in Suzhou en Shanghai (China) als het gaat om ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 
De volgende mensen namen daaraan deel: 
 • Jan Andriessen, zelfstandig adviseur, 
 • Bert van der Lende, regiodirecteur Laurens
 • Dirk Aleven, directeur Meetin
 • Jan Willem Pijpers, directeur ouderen GGZ Ingeest
 • Eric Kuik, voorzitter RvB Alliade
 • Reinier Koppelaar, adviseur ministerie van VWS op de Nederlandse ambassade Beijing
 • Regine Aalders, senior global health adviseur ministerie van VWS
 • Hans van der Wielen, zelfstandig adviseur langdurige zorg namens Span Consultants
 • Els Ruys, adviseur JBA
 • Jan Booij, JBA 
De bijeenkomst stond in het teken van nadere kennismaking, want veel betrokkenen actief in deze beide steden kennen elkaar niet. Binnen deze kennismaking heeft er een uitgebreide uitwisseling plaatsgevonden van de verschillende samenwerkingen en de resultaten die deze opleveren. In het verlengde hiervan is gesproken over de mogelijkheden die China biedt als het gaat om verdergaande samenwerkingen.
 
De volgende vragen stonden daarin centraal:
 1. Wat zijn volgens u de belangrijkste knelpunten/behoeften in de ontwikkeling van de Chinese ouderen- gehandicapten- en langdurige zorg?

 2. Wat zijn de belangrijkste elementen uit uw eigen cq de Nederlandse ervaring waarvan China zou kunnen profiteren en omgekeerd?

 3. Is er op korte of langere termijn een verdienmodel mogelijk voor Nederlandse partijen in de Chinese markt voor zorg?
De dag werd vertrouwd en professioneel verzorgd door Wim Ruys van Service Centrum De Werkplaats.
tweet