Juli 2012

OZ

Het Kenniscentrum Wonen - Zorg besteedt op haar site aandacht aan cultuursensitieve zorg als moderne zorg. 

'Zorg met aandacht voor diversiteit is een eerste stap naar toekomstbestendige zorg', meent Deniz Özkanli, projectleider van Sefkat, een verpleeghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen.

Jan Booij meent daarnaast dat alle organisaties in de zorg (niet alleen aanbieders van zorg) zich zouden moeten transformeren tot moderne organisaties waarbij cultuursensitiviteit door de hele organisatie plaatsvindt.

Van de migranten die in Nederland wonen, waren in 2010 ruim 210.000 mensen 55 jaar of ouder. In 2015 zal dit aantal gegroeid zijn tot 360.000 personen. De vraag naar goede medewerkers in de zorg is groot. Een groot aantal medewerkers met een andere culturele achtergrond gaat de komende jaren in de zorg aan de slag binnen allerlei functies. In de grote steden heeft de helft van de inwoners een andere culturele achtergrond. Steeds meer organisaties en steden zijn zich bewust van de kansen die de toenemende vergrijzing en verkleuring biedt en bereiden zich daar op voor.

Hele bericht lezen, klik dan hier:

tweet