Juli 2012

Schermafbeelding_2012-11-11_om_16.05.43

Duitsland is dichterbij dan ooit. Duitse bestuurder en directeuren zijn geinteresseerd in Nederland. Hoe werkt het hier? Hoe wordt er daadwerkelijk vormgegeven aan klantgerichte dienstverlening en zorg in turbulente tijden? Wat wordt er onder kwaliteit verstaan en hoe wordt deze gemeten. Wat betekent de transitie centraal naar meer decentraal? En is er sprake van synchronisatie van denken en handelen in een nieuw Europa wat in een rap tempo aan het is ontstaan? Interessante vragen om als buren bij elkaar aan te kaarten. Orienterende gesprekken leiden tot concrete voorstellen. Deze worden uitgewerkt. Wordt vervolgd.

tweet