Oktober 2012

Schermafbeelding_2012-11-04_om_00.32.55

Organisaties die afstemmen op de (interculturele) omgeving en de expliciete focus richten op de eigen kracht van de cliënt, staan voor een cultuurverandering. Een  cultuurverandering, die veel oplevert; een perspectief op de toekomst dat aansluit op de missie en visie van organisaties en aansluiting op een veranderende wereld. De mogelijkheid om talenten van mensen te gebruiken. En last but not least een organisatie die aantrekkelijk is voor bestaande én nieuwe klanten, nu en in de toekomst. Kortom een moderne organisatie die toekomstbestendig is. 

Mede op basis van deze uitgangspunten samen met Thijs Vink van start in een opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

tweet