November 2012

Schermafbeelding_2012-11-20_om_15.46.20

23 oktober 2012 is aan Saloua Berdai van het Antwerps integratiecentrum De8 - naast vijf andere auteurs - de Prijs Charles Ullens uitgereikt. Een bekroning van politiek relevant onderzoek rond migratie en intergratie in België. De titel van haar essay luidt: De kloof tussen de zorg en ouderen van buitenlandse herkomst .

Het Fonds Ullens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil met de Prijs Charles Ullens jongeren, uit de academische wereld en de burgersamenleving, aanmoedigen om zich te verdiepen in de verschillende onderwerpen die samenhangen met migratie en integratie van etnische minderheden in onze samenleving.

Klemtoon ligt daarbij op de politieke draagwijdte van hun boodschappen: onderzoekers hebben een belangrijke rol te spelen in het informeren van Belgische beleidsmakers om efficiënte en coherente beleidsmaatregelen vorm te geven. Dit geldt voor het migratie- en integratiebeleid, maar evenzeer voor andere beleidsdomeinen. 

Bij deze eerste editie van de Prijs werden zes laureaten bekroond voor hun werk waarin ze hun respectievelijke onderwerpen - ontwikkelingssamenwerking, arbeidsmigratie in Europa, vergrijzing van personen met migratieachtergrond, onderwijs, religie en integratiebeleid - diepgaand bestuderen en de vertaalslag naar beleidsmaatregelen hoog op de agenda stellen.

tweet