Februari 2013

Schermafbeelding_2013-02-04_om_17.06.53

De VGN en ActiZ voeren sinds 2011 samen het programma 'Een Intercultureel Fundament' uit. Dit programma gaf de professionele zorg en ondersteuning in onze diverse samenleving een fikse impuls. In nog geen twee jaar tijd zijn er bijzondere resultaten geboekt, mede door de steun van drie Ministeries, van de EU en de bijdragen van vele kennisdragers. Daardoor heeft de zorgpraktijk nu de kennis, kunde en tools om tot een gedegen cultuursensitieve zorg in Nederland te komen.

Dat wordt gevierd op 30 mei 2013 met ieder die professionele, cultuursensitieve zorg een warm hart toedraagt. Natuurlijk is cultuursensitieve zorg niet ‘af’. Nog langer spreken van louter witte gehandicapten- ouderen- of kraamzorg doet de werkelijkheid echter geen recht. Dat zal ook tijdens de slotmanifestatie blijken. U hoort dan welke (leer)ervaringen Een Intercultureel Fundament heeft opgeleverd en wat de concrete resultaten zijn van twee jaar Een Intercultureel Fundament.

Ook wordt er met u vooruit geblikt. Doel is er voor te zorgen dat de kennis, kunde en tools breed bruikbaar en beschikbaar blijven voor toepassing in zorg en samenleving. De uitdaging: samen met lokale partners voortbouwen op een Intercultureel Fundament.

De VGN voert met ActiZ het Programma 'Een Intercultureel Fundament’ uit - mede mogelijk gemaakt door de EU: van Europees naar lokaal.

tweet