Mei 2013

Schermafbeelding_2013-05-02_om_13.55.14

Op 30 april gesproken in Turnhout, België op een prima georganiseerde studiedag door het Vormingscentrum HIVSET en Prisma. Cultuursensitieve ouderenzorg komt steeds nadrukkelijker op de agenda's in Vlaanderen. Sprekers als Edith Lodewijckx, sociaal-demograaf van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, David Talloen, beleidscoördinator Provincie Oost-Vlaanderen en Luc de Proost, directeur van Apfelbaum-Laub beter bekend als het Joods Rusthuis in Antwerpen, leidden het onderwerp in met analyses, adviezen en tips en aansprekende voorbeelden. Het afsluitend debat werd doeltreffend geleid door Guy Tegenbos journalist van De Standaard.

De studiedag richtte zich in de eerste plaats tot directie, bestuurs- en stafleden uit de ouderenzorg om samen met hen op zoek te gaan naar een organisatiebeleid voor een cultuurgevoelige ouderenzorg.
 
De vergrijzing in de samenleving verkleurt: steeds meer ouderen van allochtone origine doen beroep op ouderenzorg. Dit stelt de zorginstellingen en het ouderenbeleid voor de uitdaging een aangepast zorgaanbod te doen dat rekening houdt met verschillende visies op ouder worden.
Allochtone ouderen kleuren de toenemende vergrijzing en brengen nieuwe vragen binnen in de ouderenzorg. Wie zijn de allochtone ouderen en wat maakt velen onder hen zo kwetsbaar? Hebben zij andere noden en verwachtingen en houden zorgverleners daar voldoende rekening mee? Organiseren we voor hen een apart aanbod of net niet? Wanneer is een meer categoriale of een niet-categoriale aanpak of een combinatie aangewezen? En welke gevolgen heeft ieder van deze beleidskeuzes op het personeel, competenties van hen en het zorgaanbod?
tweet