AdobePhotoshopExpress_2013_10_09_213812

Oktober 2013

Verrassend veel deelnemers aan de invitational conference van Karakters - een initiatief van Dirk Aleven, Jan Andriessen en Jan Booij - rondom zorg en ouderen in China en de kansen voor Nederland. Een goede 40 organisaties en bedrijven die ieder op een eigen wijze actief of geinteresseerd zijn in China, waren aanwezig. Uit het bedrijfsleven, overheid, de branche, ondernemers met een achtergrond in China en in Nederland, universiteiten, kennisinstituten, etc.

De tafelgesprekken - na de inledingen van Regine Aalders (VWS), Ronald van der Grift (Bonum), Jan Andriessen (Karakters) en Joris van der Klundert (iBMG) - leverden nieuwe onderlinge contacten op, een versterkt netwerk en nieuwe ideeen om samenwerking en ondernemersschap beter vorm te geven. Ook werd duidelijk dat Nederlandse organisaties op het onderwerp 'zorg' meer vaste grond onder de voeten krijgen. De laatste handelsdelegatie onder leiding van minister Schippers maakte dat ook duidelijk, er werden meerdere contracten gesloten.

De samenwerking met de overheid (VWS) en de ambassade in Beijing wordt als heel effectief en behulpzaam gezien. Deelnemers die jarenlang in China woonden en werkten zoals Pei Zhang en Xiaocun Ruan verschaften meer inzicht hoe vanuit China naar samenwerking wordt gekeken. Focus op bepaalde steden of regio's, samenhang, gebruik maken van elkaars expertise en positie en van reeds bestaande netwerken, belang van de goede contacten, tijd maken om het bijzondere van de zorg over het voetlicht te kunnen brengen kwamen duidelijk naar voren. Van de conferentie verschijnt binnenkort een verslag.

Rabobank ondersteunde de invitational conference. Karakters werkt deze ideeën uit en komt met plannen.

tweet