foto-25

Oktober 2013

Onder het motto: Er is geen wereld van verschil, maar het zijn wel de kleine dingen die het verschil maken organiseerden De Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente, VPTZ Leendert Vriel Twente en Arcon 10 oktober jl. het symposium "Interculturele Palliatieve Zorg in Twente" in het Kulturhus in Borne.

In Nederland wonen in 2013 16,8 miljoen mensen, daarvan heeft 21% een allochtone achtergrond. In de provincie Overijssel woonden in 2010 81.000 allochtonen. De verwachting is dat dit er in 2030 104.000 zullen zijn. Deze groei en daarmee de toename van het aantal oudere en ernstig zieke allochtonen was voor de provincie Overijssel aanleiding om opdracht te geven tot het project “Interculturele Palliatieve Zorg in Overijssel”.

Er is onderzoek gedaan hoe het bestaande aanbod van palliatieve zorg in Overijssel beter kan aansluiten bij hen die als arbeidsmigrant/vluchteling naar Overijssel zijn gekomen. Nu de eerste generatie ouder wordt en naar verwachting ook hier zal komen te overlijden, groeit ook de vraag naar palliatieve ondersteuning in deze fase. Vanuit cultureel en traditie bepaalde opvattingen over familie- en mantelzorg kan de druk op de mantelzorgers en gemeenschap dermate zwaar worden, dat overbelasting dreigt. Daarom speelt ook de rol van de mantelzorger en naaste een belangrijke rol in dit project.

Een volle zaal met professionals en vrijwilligers die het goed georganiseerde symposium bezochten. Als voortreffelijke dagvoorzitter leidde Maarten Bouwhuis, presentator BNR Nieuwsradio de dag. Jan Booij was verantwoordelijk voor de inleiding in het plenaire gedeelte met als onderwerp modernisering (interculturalisatie) van organisaties.

tweet