Maart 2014

Screenshot_2014-03-11_19.47.28

Op de bijeenkomst van de stedelijke alliantie Interculturalisatie van 11 maart werd ik verrast door een blijk van waardering voor mijn werk door Rabin Baldewsingh, wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie in Den Haag.
 
Het bestuur in samenspraak met ambtenaren van de stad Den Haag stimuleren al jarenlang organisaties in welzijn en zorg aansluiting te zoeken met de doorlopend veranderde samenstelling van de burgers in Den Haag en voert daar regie op. Het voortouw nemen, visie, doorzetten en leiderschap door wethouders en andere bestuurders is daarin van groot belang. Eindverantwoordelijken en medewerkers van de deelnemende organisaties laten dat zien en realiseren doelen.
 
De afgelopen vier jaar initieerde en stimuleerde Rabin Baldewsingh ontwikkelingen binnen de stedelijke alliantie Interculturalisatie.

tweet