GIA_uitnodiging_Alkmaar_19_jan_2011_1.pdfNederland vergrijst: dit geldt voor autochtoon en allochtoon. Buurten ‘verkleuren‘, maar geldt dit ook voor het zorgaanbod en hoe zit het met de zorgvraag? Klopt het dat de ouderenzorg vooral gericht is op de autochtoon? Hoe zorg je ervoor dat ook de allochtone ouderen zich thuis voelen bij het zorgaanbod en er actief gebruik van maken?
Er zijn zorginstellingen die er in zijn geslaagd aantrekkelijk te zijn voor een veel bredere groep bewoners dan alleen de autochtoon. Hoe zijn zij daarin geslaagd?

Januari 2011

Alkmaar

Nederland vergrijst: dit geldt voor autochtoon en allochtoon. Buurten ‘verkleuren‘, maar geldt dit ook voor het zorgaanbod en hoe zit het met de zorgvraag? Klopt het dat de ouderenzorg vooral gericht is op de autochtoon? Hoe zorg je ervoor dat ook de ouderen met een andere culturele achtergrond zich thuis voelen bij het zorgaanbod en er actief gebruik van maken? Er zijn zorginstellingen die er in zijn geslaagd aantrekkelijk te zijn voor een veel bredere groep bewoners. Hoe zijn zij daarin geslaagd?

Een aantal Noord‐Hollandse gemeenten hebben het voortouw genomen allochtonen bij het ontwikkelen van het (ouderen)zorgbeleid te betrekken. Waarom hebben ze dit gedaan en wat hebben ze of willen ze bereiken en met wie? Waarom is de rol van de gemeente in dit proces cruciaal?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsambtenaren en politici van Noord‐Hollandse gemeenten alsmede voor bestuurders van zorgcentra, ouderenbonden en andere belangstellenden.Op deze conferentie geven wij u handvatten mee zodat u zelf stappen vooruit kunt maken.

De bijeenkomst wordt geleid door Jan Booij van Jan Booij advies en Aad van Fulpen van Herrie Nu! Beiden hebben hun sporen verdiend op het gebied van veranderingsprocessen binnen de ouderenzorg, met het begeleiden van gemeenten en zorginstellingen en hebben inmiddels grote – internationaal gewaardeerde – ervaring op dit terrein.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ACB Kenniscentrum in samenwerking met FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nieuwsgierig naar het programma? Tik op de foto

tweet