Augustus 2014

Schermafdruk 2014-08-06 19.25.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen anderhalf jaar interviewden Thijs Vink en Jan Booij - in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en in samenspraak met het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)- veertien beslissers in en rondom de zorg aan ouderen. De vraag die we onderzochten was of een moderne cultuursensitieve zorg bijdraagt aan integratie en burgerschap. Een prachtig traject met een mooi tussentijds resultaat: het verschijnen van het boek Voor(t)gaan in Verandering.

Na de veertien interviews volgde een bestuursconferentie met de veertien geïnterviewden. Daarin werd de inhoud van het laatste hoofdstuk bepaald. Hierin wordt vastgesteld dat eindverantwoordelijken een belangrijke rol hebben als het erom gaat hun organisaties te verbinden met de grote demografische veranderingen. En ook dat dit niet alleen een verantwoordelijkheid is van de zorgorganisaties alleen. Superdiversiteit is daarin een nieuw woord om aan te geven dat het niet meer afdoende is om de maatschappij te rangschikken in stabiele overzichtelijke gemeenschappen en dit vervolgens als de multiculturele samenleving te duiden. 

Twee bewindslieden schreven het voorwoord: Lodewijk Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president en Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zij schrijven hierin onder andere: "Organisaties in de publieke sector moeten in staat zijn het hoofd te bieden aan de vraagstukken die voortkomen uit een divers samengestelde bevolking en achterblijvende integratie  . . . Het Kabinet vindt het van belang dat dit wordt verbeterd  . . . . .Wij vertrouwen erop dat u bestaande ontwikkelingen wilt versnellen en in uw organisaties daarmee aan de slag gaat. Want vrijblijvendheid past niet (meer)."

Het boek wordt verstuurd naar alle voorzitters raden van bestuur binnen de ouderen- en thuiszorg, naar de cliëntenraden, naar de verantwoordelijk wethouders van de veertig grootste steden, naar het 'veld' en gericht naar mensen die zich al jaren hard maken voor een sensitieve zorg als het gaat om de superdiverse samenleving. Het boek is hier te downloaden als PDF.

Maar het boek is geen eindresultaat. Het is een stap in het proces van verdere bewustwording, die wordt omgezet in een breder draagvlak en de realisatie van een kwalitatieve zorg voor en door iedereen. Wat je achtergrond ook is en waar je ook vandaan komt.

Wij hebben de opdracht uitgevoerd met geweldige ondersteuning van Carla van den Bergen, Dialoog tekstbureau, die als vertrouwd de uitgeschreven gesprekken bewerkte tot kernachtige verhalen. En van Mladen Pikulic, Fotoland, een topfotograaf met wie we al vaker werkten, en die zijn sporen in de gezondheidszorg ruim verdiend heeft. De vormgeving van het boek was in de ervaren handen van Inge Wilkens en Dennis Mahangoe van VijfKeerBlauw, de grafische dienstverlener voor de Rijksoverheid.

Daarnaast werken we met een professionele en plezierige opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de beleidsambtenaren Vera Wijnker, Gody Fredriks en Harry Boschloo. Zij ontwierpen dit traject samen met ons, en lieten zich daarbij inspireren door het stedelijk traject Bijzonder Dichtbij dat jaren geleden samen met de gemeente Den Haag is ontwikkeld.

tweet