September 2014

Schermafdruk 2014-09-18 12.32.22

China en Nederland: bijna niet met elkaar te vergelijken, maar ook culturen met overeenkomsten. Die overeenkomsten en (grote) verschillen zijn de pijlers van ons denken: One world, different views.

Je maakt contact met elkaar als je uitgaat van wat overeenkomt. Een focus op de verschillen maakt het mogelijk van elkaar te leren. Vanuit deze filosofie presenteren wij een trainingsprogramma voor Chinese leiders in de publieke sector, vooral voor hen die werken in de welzijns- en zorgsector. Een training om de eigen leiderschapsvaardigheden te verdiepen. Om inzichten te verbreden en om zicht te geven op aspecten van andere leiderschapsstijlen, die de leiders mogelijk kunnen gebruiken in hun eigen wijze van handelen. De komende maand zijn Thijs Vink en Jan Booij uitgenodigd om deze training te geven aan managers in de zorg in de provicie Jiangsu voor de stad Suzhou en omliggende steden. Een leiderschapsleergang die wij ontwikkelden en uitvoeren in co-productie met het iBMG, Erasmus universiteit Rotterdam. Binnen twee weken presenteren wij onze nieuwe website onder de naam One World Different Views.

tweet