Januari 2015

Schermafdruk 2015-01-08 15.56.36

 

We staan voor een deksels moeilijke opgave. Hoe maken we een eind aan het schrijnend onrecht dat mensen met een laag inkomen en weinig opleiding zeventien jaar eerder gezondheidsklachten krijgen en zeven jaar eerder sterven dan hoogopgeleiden? 

Er is geen begin van een oplossing zolang de mensen die het beleid maken ver verwijderd zijn van de mensen waar het over gaat. Het SCP bevestigde onlangs dat het totaal gescheiden werelden zijn.

De beleidsmakers hebben dus goed gezorgd voor hun eigen habitat, meer gezonde jaren en een veel langer leven, maar slagen er onvoldoende in de achterstand van mensen met lage sociaal economische status (SES) te verkleinen.

Onlangs promoveerde Jill Bindels in Maastricht. De titel van haar proefschrift is Caring for community-dwelling frail older people. Een van de stellingen die zij in het proefschrift verdedigt, is:  “het betrekken van ouderen bij de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek leidt tot relevantere onderzoeksvragen en resultaten.”  Mooi dat dat nog eens wetenschappelijk onderbouwd wordt.  

Deze stelling dwingt de beleidsmakers erover na te denken hoe ze ouderen bij onderzoek en beleid kunnen betrekken. Als je het doet, levert het winst op, dat staat vast. Maar het is vooral de vraag hoe . . . . lees meer op Skipr

tweet