Juli 2015

Schermafbeelding 2015-08-01 om 10.15.57

Najaar 2015 vindt tweemaal de leergang Diversiteit & Cultuursensitiviteit plaats, als onderdeel van Divers Den Haag. Een leergang bestaat uit 3 dagdelen op 3 aansluitende vrijdagen. De leergang is bedoeld voor professionals en (zorg)vrijwilligers en vrijwilligers in de zorg. De leergang wordt verzorgd door Baukje Prins en Jan Booij en vindt plaats op de Haagse Hogeschool. Meer informatie vindt u hier

Goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Het kennen en herkennen van vragen van cliënten en hier cultuursensitief mee omgaan. klantgerichte, effectieve organisaties en nieuwe voemwn van samenwerking die aangesloten zijn op de veranderende stad. Medewerkersbeleid gestoeld op diversiteit en een goede loopbaan voor iedere ambitieuze medewerker, ongeacht afkomst en betrokken en intercultureel competente medewerkers en vrijwilligers in welzijn en zorg, die zich met hart en ziel inzetten voor de mensen met wie ze werken. Dat is wat alle organisaties willen, maar zo eenvoudig is het vaak niet. Diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je diversiteit voorop stelt in je werk en zo bijdraagt aan een beter presterende organisatie of wijkteam? En hoe benut je kansen in een samenleving die steeds diverser wordt?

tweet