September 2015

Schermafbeelding 2015-08-28 om 21.57.11

De gemeente Frankfurt, bij monde van de wethouder Daniela Birkenfeld, heeft de wens uitgesproken een werkbezoek te brengen aan de stad Den Haag, op het gebied van het ouderenbeleid. De oriëntatie ligt bij de formele en informele ondersteuning aan ouderen, buurtinitiatieven en mantelzorg. Men bezoekt innovatieve buurtprojecten en gaat graag het gesprek aan met ouderen, initiatiefnemers, politici, bestuurders.
 
Ontwikkelingen die Frankfurt kenmerken en waarover men graag kennis en ervaring wil uitwisselen zijn:
  • Minder geld voor sociale infrastructuur en diensten
  • Hogere verwachtingen ten aanzien van kwaliteit en welzijn en zorg
  • De focus op zelfredzaamheid van burgers en cliënten
  • De vraag naar inclusieve dienstverlening
  • Diversiteit
  • Decentralisatie
De grootte van beide steden is vergelijkbaar en beide steden kennen een zeer diverse bevolking als het gaat om culturele achtergronden. Zowel Den Haag als Frankfurt zijn een deel van een groter stedelijk gebied en zijn beide groeiende steden. Frankfurt en Den Haag zijn ook steden met een grote internationale oriëntatie als financiële hoofdstad van Europa en als de stad van vrede en recht van de Verenigde Naties. 
 
In een Europa dat steeds meer naar elkaar toe groeit is veel van elkaar te leren. Frankfurt en Den Haag delen deels dezelfde vraagstukken en zijn daarnaast zeer verschillend. Uitwisseling van ervaringen kan van belang zijn voor ouderen in beide steden.
 
Het is een mooie opdracht van de stad Frankfurt om deze reis te kunnen organiseren. 
tweet