Maart 2018

Schermafdruk 2018 03 24 15.06.00

Ipse de Bruggen en GGZ Delfland zijn een samenwerking gestart met de zorg in de stad Suzhou, een moderne én historische stad van zo'n 12 miljoen inwoners ten westen van Shanghai. De samenwerking kent als belangrijk uitgangspunt leren van elkaar. De komende drie jaar wordt deze samenwerking vormgegeven door werkbezoeken, digitale conferenties, onderlinge stages, professionele contacten die vrij gemakkelijk ontstaan met behulp van WeChat en andere vormen van samenwerking. De twee organisaties tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met het Suzhou Social Welfare Institute (SSWI).

Inhoudelijke onderwerpen die zijn overeengekomen zijn onder andere de uitwisseling van methoden en aanpakken in zorg en behandeling binnen de zorg aan mensen met psychiatrische problemen en mensen met een verstandelijke beperking, de relatie tussen de zorg binnen de muren van de organisatie en de buurten en wijken, het verbeteren van de zorg voor mensen met acute gedragsproblemen thuis en in de wijk, uitwisseling van alternatieve wijzen van behandeling buiten de 'evidence based' behandelingen en technologische ontwikkelingen in de zorg. 

Het was een mooie taak om deze drie organisaties met elkaar te verbinden en het proces te begeleiden.

tweet