November 2019


Schermafdruk 2019 11 03 17.49.41In 2015 besloten Thijs Vink (Changekitchen) en ik een serie studiereizen te maken in het teken van 'De Nieuwe Zijderoute'. Hoe zie je, ook vanuit het sociale domein, de toenemende invloed terug van China? De reizen voerden ons naar Iran, China, Suriname en dit jaar naar India. Volgend jaar gaan we naar Zuid Afrika. Stuk voor stuk intrigerende reizen met interessante bezoeken. En hoe mooi is het dat we al zoveel studiereizen hebben kunnen maken, met altijd weer bijzondere mensen.

Iran

In 2016 Iran bezochten we onder andere een weeshuis, een afkickcentrum voor drank-, drugs- en gokverslaafden, opvang voor vrouwen, we maakten maaltijden klaar voor dak- en thuislozen en we zijn meegegaan deze te distribueren in de parken van Teheran. We werden ontvangen op de Nederlandse ambassade waar we in een levendig gesprek de observaties vernamen van de ambassadeur. Ook bezochten we de stad Qom een heilige stad voor sjiitische moslims en hadden we schurende discussies met geestelijken in de stad over onderwerpen als de positie van vrouwen en de invloed van religie binnen welzijn en zorg in dat land. We sliepen en zongen in de woestijn, keken naar de sterren en amateurastronomen vertelden hun wetenswaardigheden, we dansten in de bus en genoten van een goed glas whiskey op zijn tijd. Al die verschillende bezoeken en gesprekken maakten dat allerlei vooronderstellingen doorlopend bijgesteld moesten worden of juist werden bevestigd. In het jaar dat wij in Iran waren was net de deal tussen het westen en Iran tot stand gekomen. Er was een sfeer van hoop en optimisme. In het hotel waar wij verbleven in Teheran waren dan ook veel Chinese delegaties, die daar waren om de kansen van de dooi te verzilveren.

China

In China (2017)  bezochten we natuurlijk het Suzhou Social Welfare Institute (SSWI), waarmee al meer dan 20 jaar samenwerkingen zijn met Nederlandse organisaties en waar we de mensen goed kennen. Daarnaast bezochten we ziekenhuizen, zowel op westerse leest geschoeid in Wuxi en Suzhou, maar ook één China's meest beroemde ziekenhuizen van de Traditionele Chinese geneeswijzen (TCM) in Shanghai. Een bezoek werd afgelegd aan een verpleeghuis en een centrum met allerlei dagactiviteiten, waar we met zijn allen meedansten met de ouderen. We reisden met de snelle treinen die alle uithoeken van China met elkaar verbinden en die naast het stimuleren van economische verbindingen ook zijn aangelegd om ervoor te zorgen dat mensen elkaar makkelijker kunnen bezoeken. Een bezoek aan het Nederlands consulaat in Shanghai was weer interessant om de inzichten te vernemen van de consul. Tijdens deze reis werd ook de basis gelegd voor de latere samenwerking van het Reinier de Graaf ziekenhuis met het Suzhou Municipal Hospital. Vanuit Wuxi maakte we nog een prachtige boottocht over het TaiHu meer, het op twee na grootste zoetwatermeer van China. Ongeveer 30 miljoen Chinezen worden met water van het meer voorzien.

Suriname

Suriname vorig jaar was een bijzondere studiereis, omdat we allemaal binnen onze werkzaamheden direct het verband konden leggen met Suriname. Cliënten, collega’s en medewerkers waar we dagelijks mee werken hebben een geschiedenis in en met dat land. We reisden met Ram Ramlal en een betere entree en gids naar Suriname kan geen reisgezelschap zich wensen. Ook hier bezochten we ziekenhuizen in Paramaribo en Nickerie, brachten we een bezoek aan de minister van Gezondheidszorg. In Nickerie bezochten we ook een kindertehuis. Een reis naar het natuurreservaat Bigi Pan, een grote en prachtige lagune,mocht niet ontbreken. De reis was een grote overgang van een land als China met 1,3 miljard inwoners naar een land met nog geen half miljoen inwoners, maar wel vier keer zo groot dan Nederland. Maar wél zagen we hier de invloed van China. De wegen die werden aangelegd, het oerwoud waarin heel veel werd gekapt en waar het hardhout over diezelfde wegen direct naar de kust werd vervoerd om te worden ingescheept om aan de vraag naar grondstoffen in China te voldoen. Ook de hele retail die werd gerund door mensen die uit China zijn gekomen. De Nederlandse zaakgelastigde (Nederland heeft geen ambassadeur in Suriname) zag veel mogelijkheden hoe Nederlandse organisaties in het sociale domein een rol van betekenis zouden kunnen spelen. Het laatste deel van de reis was een prachtige urenlange tocht over de Surinamerivier naar de binnenlanden van Suriname waar we uiteindelijk in Danpaati eindigden. Het tropisch oerwoud met langs de river de nederzettingen waar de Marronbevolking leeft en eeuwenoude tradities in stand houdt, maakte diepe indruk. 

India

Dit jaar ging de reis naar India en dan met name de stad Bengaluru (voorheen Bangalore) en daarna naar Puducherry. Opnieuw een bijzondere en intrigerende reis, naar een land met opnieuw meer dan een miljard inwoners en binnenkort het land ter wereld met de meeste inwoners. Bezoeken aan een ziekenhuis geschoold op westerse (Amerikaanse) leest, waar met name mensen die goed in de slappe was zitten gebruik van kunnen maken. Maar ook aan een Ayurvedisch ziekenhuis waar mensen worden behandeld volgens de traditionele geneeswijezn van het Indiase subcontinent. We bezochten een verpleeghuis en daarnaast een centrum waar ouderen die een zwervend bestaan op straat achter de rug hadden werden opgevangen. Vaak ouderen met dementie of psychische problemen. En we waren te gast bij de opvang en doorstart voor jonge vrouwen, Planet Hope. Vanuit de oostkust bezochten we ook Auroville, een ‘stad’  zelfvoorzienend wil zijn en gericht is op een betere mens. India, een land met een eigen weg. Een land met een rijke bovenlaag, maar met vooral heel veel mensen in bittere armoede. Maar ook een land dat net als China in deze eeuw een belangrijke rol zal spelen en deze invloed zal doen gelden, ook bij ons in Europa. Dat werd ook duidelijk in het gesprek dat wij hadden met de consul in Bengaluru en zijn echtgenote. Hun scherpe blik en ervaringen die zij hebben opgedaan op vele posten in deze wereld waren een heel goede start van onze reis.

Zuid-Afrika

En dan in 2020 naar Zuid Afrika. Deze reis gaan we nog helemaal opzetten. Maar het zal opnieuw een mooi reis worden. Er is een duidelijke verbinding met India, al was het maar de tijd die Mahatma Gandhi doorbracht in Zuid-Afrika. Ook thama's als geweldloodheid die Gandhi en Mandela verbindt. We gaan het allemaal nog uitdiepen. Er is na de onafhankelijkheid veel gebeurd in Zuid Afrika en na de presidentswisseling onlamgs waarin Cyril Ramaphosa Zuma opvolgde als president van Zuid-Afrika is er weer nieuwe hoop en zijn we zeer benieuwd wat dit betekent voor het sociale domein in dat land. En recent het wereldkampioenschap rugby, hoe interessant  is het om te horen wat dit mogelijk betekent.

Europa

Al deze reizen onder het thema 'De Nieuwe Zijderoute' en de sterk veranderende relaties in deze wereld hebben ons op een volgend idee gebracht. De komende jaren zullen we ook een reeks studiereizen organiseren binnen Europa. Wat kortere reizen. Deze reizen zullen vooral in het teken staan hoe de veranderende wereld Europa verandert en ook omgekeerd, wat de invloed van Europa kan zijn in die veranderende wereld. En dat natuurlijk weer vanuit het gezichtspunt van welzijn en zorg. Binnenkort laten we weer van ons horen!

tweet