De naam Jan Booij staat voor kennis van het (interculturele)welzijn, zorg- en belangenbehartigings- domein. Jan Booij advies (JBA) is het bureau dat die kennis in praktijk brengt. In welzijn en zorgorganisaties, maar ook in publieke en commerciële organisaties en werkverbanden die zich bewegen in het ruime veld daaromheen. JBA helpt de organisatie of gemeente zich gereed te maken voor de eisen van deze tijd, in Nederland en daarbuiten. Met werkbare adviezen, ideeën die iets wezenlijks in werking zetten en gericht op zichtbaar resultaat.

Adviseren

Een brede term voor concreet handelen: JBA brengt management bestuurlijke- en interculturalisatieadviezen uit, lost problemen op, geeft vraagsturing vorm en draagt bij aan productontwikkeling.

Concepten bedenken en plannen opstellen

Concepten bedenken op het gebied van zorg en welzijn, plannen maken en gevoelige thema’s vormgeven die de mensen raken en die maatschappelijke relevant zijn. JBA kijkt verder dan de actuele situatie, op een nuchtere en daadkrachtige manier, niet alleen op papier maar ook in de praktijk.

Innovaties doorvoeren

De denkbeelden over welzijn, zorg- en dienstverlening vernieuwen voortdurend. Hoe die vernieuwingen in de eigen organisatie in de praktijk te brengen: de organisatie cultuurgevoelig maken, zorg laten starten vanuit het gezichtpunt van de burger en cliënt. Om een bedrijfsomslag met succes te sturen, zet Jan Booij zijn ruime ervaring als directeur en bestuurder van verschillende soorten (en interculturele) organisaties in. Daarbij kan hij bovendien putten uit kennis die hij buiten Nederland heeft opgedaan, zoals in Scandinavië, Engeland, Duitsland, Zwitserland, Canada, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Marokko en China.

Hoe

Het handelsmerk van JBA is vernieuwend denken en ernaar durven handelen; het credo is sámen werken aan vernieuwing en samenwerken om dit te bereiken? Jan Booij werkt dus niet alleen. De kracht van de organisatie/instelling zélf, en de talenten die voorhanden zijn, gelden als uitgangspunt. Vaak zijn alle antwoorden en oplossingen al aanwezig in de organisatie. Bovendien zet hij, indien nodig en wenselijk, adviseurs in die gelieerd zijn aan JBA en die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald gebied.

tweet