Februari 2014

Screenshot_2014-01-27_21.50.21

Oktober 2014 uitgenodigd om samen met Thijs Vink te werken aan de ontwikkeling van een programma voor leiderschapsontwikkeling voor managers in de zorg in Suzhou, China. Een programma dat we samen willen ontwikkelen met de stad Suzhou. In dialoog, waar inzichten vanuit hier samenkomen met inzichten in China.

In China verandert ook het zorglandschap snel en staat men voor enorme uitdagingen. Om daar meer zicht op te krijgen is een bezoek aan de website karakters.org heel nuttig. Andere invullingen van leiderschap zijn volgens Suzhou belangrijk om aan deze grote uitdagingen het hoofd te bieden.

Onze keuze is niet om inzichten vanuit hier naar China te exporteren, maar om deze mee te nemen en samen met managers daar het programma in concept te ontwikkelen.

tweet