Jan1_voor_site

Ruime ervaring in de zorgsector

Jan Booij deed vanaf 1978 werkervaring op in ziekenhuizen, GGZ, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en verzorgings- en verpleeghuizen. In leidinggevende functies: als directeur van verschillende Haagse zorgorganisaties, waaronder verpleeghuis De Schildershoek in de diverse Haagse Schilderswijk; als oprichter en directeur-bestuurder van de stichting Voorall, de organisatie die in Den Haag de belangen behartigt van mensen met een beperking, als directeur van de LPR Belangenorganisatie cliënten in de GGZ en bestuurder van de Stichting Opgroeiende Kinderen.

De Schildershoek

In verpleeghuis De Schildershoek en verzorgingshuizen in de Haagse binnenstad, midden in de meest kleurrijke stadswijk van Nederland, zette hij al eind jaren tachtig het zogenoemde proces van interculturalisatie in gang. Hiermee kreeg het diversiteitsbeleid van De Schildershoek een voorbeeldfunctie voor het hele land en daarbuiten. Het verdiende in de loop van de tijd verschillende nominaties op dit gebied en diende als (internationale) leerschool.

Voorloper en vernieuwer

Jan Booij verwierf de laatste dertig jaar naam als vernieuwer en voorloper in het interculturalisatieproces en werd ook als zodanig erkend. Hij maakte studiereizen naar Scandinavië, Engeland, Ierland, Duitsland, Canada, Taiwan, Oostenrijk en veelvuldig naar de Verenigde Staten en China, nam zitting in verschillende besturen en bekleedt adviesfuncties.
Zo was hij onder meer mede-initiatiefnemer en jarenlang voorzitter van het landelijk Platform Interculturalisatie Ouderenzorg (PIO) in Nederland, adviseur van de projectorganisatie interculturalisatie gezondheidszorg, en samen met Grete Madsen (Kopenhagen) initiatiefnemer, oprichter en jarenlang voorzitter van ENIEC, European Network on Intercultural Elderly Care.

Suzhou, China

Ook zette hij sinds 1998 samen een samenwerking op in de stad Suzhou in China met organisaties binnen zorg en welzijn aan ouderen en de geestelijke gezondheidszorg in de stad. Inmiddels is in deze Chinese stad een stevig netwerk opgebouwd van zorgorganisaties en overheden en een formele samenwerking met het Suzhou Social Welfare Institute. Op verzoek van de stad Suzhou zijn de afgelopen jaren samenwerkingspartners gevonden in Nederland en Duitsland en begeleid naar Suzhou binnen de ouderenzorg, GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een hogeschool. Daarnaast leiderschapstrainingen voor managers in de zorg in China in samenspraak met de Erasmus universiteit in Rotterdam binnen One World Different Views.

Gastspreker, gastdocent en discussieleider

Op nationale en internationale congressen, die merendeels het thema interculturalisatie en vraagsturing behandelden, wisselde Jan Booij zijn ervaring uit als spreker. Hij wordt bovendien gewaardeerd als gastdocent bij verschillende universitaire opleidingen (Universiteit Utrecht, Masteropleiding interculturalisatie van dienstverlenende organisaties en universiteit van humanistiek / VU Amsterdam, studie bedrijfskunde) en de Hogere Hotelschool in Maastricht en trad vele malen op als debatleider en dagvoorzitter. 

Publicist

De afgelopen jaren zijn er meerdere publicaties verschenen. Het laatste boek Voor(t)gaan in Verandering ligt aan de basis van een langer traject geinitieerd door de landelijke overheid.

Jan Booij Advies

2005 is hij gestart met een eigen bewust klein adviesbureau.

tweet