05_000

Mei 2008

Friesland is niet de eerste provincie waaraan je aan denkt als je spreekt over interculturalisatie. Toch is Skewiel-Trynwalden binnen de stad Leeuwarden participerend op dit gebied. Leeuwarden kent burgers uit tientallen verschillende nationaliteiten. Vanuit discussie komt men tot kennis, deskundigheid en nieuwe inzichten. Een uitnodiging vanuit het Friese om daarover te spreken en het gesprek aan te gaan is dan ook met beide handen aangegrepen. Skewiel-Trynwalden heeft een ijzersterke reputatie als vernieuwende zorgorganisatie.

tweet