September 2009

actueelBijMEE

Foto: MEE ZHN

In de stad Den Haag wonen veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Veel van deze mensen hebben een andere culturele achtergrond. Organisaties zijn nog onvoldoende in contact met juist deze mensen en omgekeerd. Die onbekendheid maakt dat veel mensen niet de juiste zorg en welzijn ontvangen of daar geheel van verstoken zijn. De stad Den Haag en de organisaties die op dit gebied actief zijn willen hierin graag verbetering aanbrengen, zodat alle Hagenaars een gelijke kwaliteit van zorg ontvangen. Om te komen tot betere inzichten en dit om te zetten in een nieuwe strategie is JBA door de gemeente Den Haag gevraagd een traject te ontwerpen om dit doel te bewerkstelligen.

tweet