Maart 2010

foto_8

Donderdag 24 maart vond in de Pulchri Studio aan het prachtige Lange Voorhout de tweede werkconferentie plaats inzake interculturalisatie en Haagse organisaties voor mensen met een beperking. De bijeenkomst stond in het teken van doorpakken en realiseren. Een stedelijke alliantie zag het licht en organisaties gaan het proces van interculturalisatie nu straf aansturen. Wethouder Bert van Alphen sloot de afsluiting af met een dringend appèl dat organisaties aan de slag gaan en interculturalisatie ter hand nemen de komende jaren. De bijeenkomst werd inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door JBA in nauwe samenspraak met de gemeente Den Haag.

tweet