November 2010

brussels-sprouts

Bijna één op drie ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van allochtone afkomst. De zorg die zij verlangen, wordt mee bepaald door hun culturele achtergrond. De zorgsector is daar niet altijd mee vertrouwd, ook al heeft ze daar steeds meer aandacht voor. Cultuurgevoelige zorg is voor velen een nog nieuw terrein. De verwachtingen, verlangens en behoeften van alle betrokkenen, zijn vaak onbekend. Weinig diensten werken op maat van allochtone ouderen en veel allochtone ouderen kennen de bestaande dienstverlening niet. 

Deze studiedag wil het inzicht in cultuurgevoelige zorg vergroten. Wat zijn de zorgbehoeften van mensen met een andere culturele achtergrond?  Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen ouderen, ongeacht hun achtergrond? Welke culturele verschillen spelen mee? Welke mythes bestaan daar over en kloppen die? Hoe kan de woonzorg tegemoet komen aan de wensen en behoeften van ouderen met een andere culturele achtergrond? 

Iedereen die in de zorgsector werkt, is welkom op deze studiedag. Het biedt de kans om samen na te denken, de blik te verruimen, ideeën en methodieken op te pikken en nieuwe kennis op te doen. In de workshops komen inspirerende voorbeelden en methodieken aan bod. Het Kenniscentrum Woonzorg wil op langere termijn van cultuurgevoelige woonzorg de norm maken. 

Klik voor het programma op de foto! 

tweet