clip_image002_005 clip_image004_000 clip_image006_000

Mei 2009

Nederland is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De komende jaren zal dit in nog sterkere mate het geval zijn, ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hogere frequentie en in een steeds grotere betekenis op. De publieke sector vervult een essentiële rol in de ontwikkeling en kwaliteit van de samenleving. 

Bestuurders van zorginstellingen hebben de mogelijkheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheid om interculturalisatie te realiseren. Persoonlijke betrokkenheid en visie ondersteunt de ontwikkeling van een leidende en inspirerende strategieën. Vaardigheden ondersteunen nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar slagvaardige zorgorganisaties. Hiertoe is het van belang om een strategisch bewustzijn te ontwikkelen om te komen tot nieuwe strategische opties voor de komende 15 jaar.

Yellowpoint en JBA hebben een topclass ontwikkeld om daar intensief bij stil te staan. Het programma kenmerkt zich een grote mate van interactiviteit. inleiders als Ahmed Aboutaleb, Paul Scheffer en Rob Adolfsen geven u belangrijke inzichten mee door vanuit verschillende perspectieven en verantwoordelijkheden inzicht te bieden in de dynamiek van interculturalisatie.

tweet